Nabízíme prostor

Nabízíme jakýkoliv prostor mladým literátům, básníkům, prozaikům atd...

 

Vytvoříme Vám profil na našem webu, můžete si vkládat sami recenze, motivy, náměty, literární díla, fotky z akcí atd...

 

Budeme se s Vámi podílet na získání grantu, dotace na Váš projekt