Prostory k využít výstav, či jiných akcí:

Naše prostory

Galerie, ve kterých Vám můžeme uspořádat výstavu, autorské čtení, koncert, či jinou akci facebook:Community Art  Vzorová smlouva o provdení výstavy:  https://www.akorn.cz/smlouva-o-zahajeni-akce-ci-vystavy-apod/

 

Community Art 

-je samostatná komunitní organizace Asociace za komunitní organizování (www.akorn.cz). Community Art užívá též jméno „Iniciativa Kulturní Emancipace“.

Cíle jsou:
• Prosazovat doma i mezinárodně kulturní osvětu a podporovat začínající mladé umělce.
• Překonávat psychologické, zdravotní, názorové, sociální a další překážky ke vztahu k umění, možnosti tvořit a tvorbu vnímat a podat hodnotnou alternativu vůči komerční kultuře a pomoci veřejnosti najít cestu k vysoce hodnotnému umění jedinečnosti lidského potenciálu vlastní tvorby.
• Zapojovat umělce a především mladé, ale i neprofesionální vysoce hodnotné umělce do projektů spojených s uměleckou tvorbou a
přiblížení tvorby lidem.
• Pořádat výstavy, vernisáže, umělecká vystoupení a pomoci zapojit blízkou a posléze i širokou veřejnost do chápání uměleckých děl a vzbuzovat v ní zájem o samotnou tvorbu, popřípadě si je nechat
vyzkoušet samostatnou činnost.
• Vytvářet projekty se členy, spojovat se se spolky a sdruženími a institucemi, ale i galeriemi a dalšími ve snaze o společnou spolupráci.
Konkrétní projekty:
• Vytvářet projekty pro místní, regionální a dlouhodobějším cílem i celorepublikové a mezinárodní aktivity umělců (Nadání Spojuje Regiony).
• Projekt Nadání Spojuje Regiony, počítá i s výstavami v několika regionech, které se budou posouvat.
• Projekty jako veřejná autorská čtení (Pod Svíčkou)
• Projekty pro porozumění a pochopení občanů jeden druhému, pro výměnu názorů a hledání společných témat ve všech sférách občanského života (Průsečíky).
• Budeme se snažit podporovat i dětskou tvorbu ve smyslu alternativy jejich schopnosti kreativně tvořit oproti virtuálnímu a plně mechanizovanému světu.
• Meditační a zájmové činnosti pro občany, např. i turistika, vzájemná setkání v přírodě a sport.

• Divadelní a scénické programy.